2008. április 8., kedd

Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach 1886. szeptember 24-én született Birminghamben. 1920-tól 1922-ig egy londoni homeopátiás kórházban dolgozott, ahol alaposan tanulmányozta Samuel Hahnemann-nak, a homeopátia atyjának eredeti iratait. Bach a homeopátia alapelveibõl kiindulva újfajta gyógyászati rendszert fejlesztett ki, méghozzá pusztán pszichológiai kritériumok alapján válogatta össze az új rendszert alkotó homeopátiás gyógyszereket.

Fáradozásait siker koronázta: módszerével átütõ sikereket ért el. Ezzel azonban még nem érte be. Meggyõzõdése szerint léteznie kellett egy, a hagyományos homeopátiánál egyszerûbb, “eredetibb” módszernek is. Ennek felkutatására vállalkozva, 1930-ban, szakmai sikereinek csúcsán, feladta jól menõ londoni praxisát és Walesbe költözött. Vidéki magányában egyszerû, könnyen használható és tiszta gyógyszerek után kutatott a természetben. Magas rezgésû növényeket keresett, amelyekkel jellemhibákat, érzelmi zavarokat lehet korrigálni és a személyiséget stabilizálni.Bach így bukkant összesen 38 virágzó növényre, amelyek közül a legtöbb nem tartozik a hagyományos értelemben vett gyógynövények közé, tehát nem avatkoznak bele szervezetünk biokémiai folyamataiba, sokkal inkább energetikai úton hatnak rá. Dr. Bach több éves tanulmánya során 38 virágot kisérletezett ki, és írt le. Mindegyik virágot egy-egy lelkiállapothoz rendelte, s ezeket 7 nagy csoportba sorolta:

- a félelem
- a bizonytalanság
- az érdektelenség
- a magányosság
- a túl érzékenység
- a kétségbeesés
- a túlzott aggódás.


Nincsenek megjegyzések: